Szkoda komunikacyjna, uszkodzony pojazd, skradziony pojazd | MEDIATOR
Naszą specjalnością jest m.in. obsługa szkód komunikacyjnych majątkowych (ale także osobowych).
Dotyczy to uszkodzonych, zniszczonych lub spalonych pojazdów. Problemy jakie obsługujemy związane są z sytuacjami:
 • Ubezpieczyciel w ramach polisy OC uznał szkodę za całkowitą na pojeździe
 • Ubezpieczyciel w ramach polisy OC nie wypłacił odszkodowania za uszkodzony pojazd
 • Ubezpieczyciel w ramach polisy OC znacznie zaniżył wartość odszkodowania za uszkodzony pojazd
 • Ubezpieczyciel w ramach polisy AC nie wypłacił odszkodowania za pojazd skradziony
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
O CZYM WIEDZIEĆ POWINIEN POSZKODOWANY
 • Przepisy prawa określają odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej polisy odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczyciel w ramach polisy OC zobowiązany jest ponieść koszty napraw do 100% wartości pojazdu na dzień wypadku
 • Poszkodowany ma prawo najmu samochodu zastępczego tej samej klasy na okres naprawy lub kupna nowego . Prawo takie ma osoba fizyczna oraz firma. Samochód zastępczy należne jest tylko jeśli wypożyczenie było celowe i ekonomicznie uzasadnione
 • Pomniejszanie o VAT kosztów naprawy w ramach OC jest w pewnych sytuacjach bezprawną praktyką Ubezpieczycieli.
 • Polisa AC jest dobrowolną. Zawierając ją posiadacz pojazdu godzi się na określone warunki Ubezpieczyciela. Problemy mogą sie pojawić przy szkodzie całkowitej, kradzieży samochodu, kosztach naprawy i bezgotówkowej formie likwidacji szkody.
 • Wezwanie Policji do kolizji/wypadku jest w interesie poszkodowanego.
 • Po upływie 30 dni od otrzymania decyzji może nie być podstaw do odwołania się. Zleć analizę profesjonalnej instytucji odszkodowaczej zanim będzie za późno.
PAMIĘTAJ!
 • Nie obciążaj Ubezpieczyciela za złą wycenę samochodu, lecz siebie za brak wiedzy jak się skutecznie odwołać od decyzji.
 • Nie licz na pomoc Ubezpieczyciela przy likwidacji szkody, gdyż nie ma obowiązku działać na Twoją korzyść.
 • Nie jest sztuką zakwestionować wycenę - sztuką jest udowodnić swoje racje.
 • Zaniżone odszkodowanie to częsty przypadek.
 • Nie zawsze Ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie - czasem poszkodowany ma zbyt wielkie oczekiwania.
NASZE USŁUGI
…to m.in. pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz odszkodowania za szkody osobowe.
Nasza obsługa prawna zapewnia:
 • informację na temat możliwości uzyskania odszkodowania,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w biurze firmy lub w innym, wspólnie ustalonym miejscu,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • stały kontakt klientów z naszą Kancelarią Odszkodowawczą poprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555,
 • pełną i nieodpłatną obsługę w przypadku reprezentowania klienta przed Sądami,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych.
Choć z pozoru czynności takie wydają się proste i oczywiste w rzeczywistości wiedza z zakresu likwidacji szkód jest niezbędna.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej